Vysoká kvalita pri vykonávaní našich služieb je základným predpokladom k tomu, aby sme mohli trvale obstáť na dopravnom trhu. Vy a predovšetkým Vaši vodiči, majú rozhodujúci podiel na tom, aký dojem budú mať naši zákazníci o našej spoločnosti a kvalite našich služieb. Základom toho sú dobre vyškolení, perfektne informovaní a motivovaní vodiči.

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Taktiež nám leží na srdci aj Vaša bezpečnosť! Tak ako našim cieľom je aj cieľom európskeho priemyslu, aby ste svoju prácu ako vodič z povolania vykonávali bez nehôd. K tomu chceme prispieť správnymi bezpečnostnými opatreniami a preventívnou ochranou prostredníctvom Vašej „osobnej bezpečnostnej výbavy“! V nasledujúcom videoklipe sme zhrnuli pravidlá chovania sa pri správnom používaní „osobnej bezpečnostnej výbavy“.
LKW WALTER - Osobné ochranné pracovné pomôcky play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-saftey-rules.jpg

Bezpečnostné predpisy v areáli podniku

Pred vjazdom do areálu podniku sa oboznámte s bezpečnostnými predpismi podniku a bezvýhradne ich dodržiavajte! Množstvo podnikov má vlastné informačné brožúry alebo predvádza krátky film.
LKW WALTER - Bezpečnostné predpisy v areáli podniku play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-werksgelaende.jpg

Zaistenie nákladu

Zlaté pravidlá pre zaistenie nákladu

Ako vodič ste zvyčajne ten, kto vykonáva zaistenie nákladu.

Každú nakládku treba usporiadať a zaistiť tak, aby ani pri náhlom brzdení alebo vyhýbacom manévri nedošlo k posunutiu, prevaleniu alebo spadnutiu tovaru.


Ak budete dodržiavať zlaté pravidlá pre zaistenia nákladu, budete vždy na bezpečnej strane. V tomto krátkom filme sa v priebehu 2 minút dozviete na čom záleží a na čo musíte dbať pri zaistení nákladu.

LKW WALTER - Zlaté pravidlá pre zaistenie nákladu play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg

Manipulácia s upínacími popruhmi

Dostatočný počet prostriedkov pre zaistenie nákladu (upínacie popruhy, ochranné rohy, protišmykové podložky) a ich bezchybný stav sú základným predpokladom pre efektívne zaistenie nákladu.


Na čo musíte pri manipulácii s prostriedkami pre zaistenie nákladu dbať, sa dozviete v nasledujúcom krátkom filme.

LKW WALTER - Manipulácia s upínacími popruhmi play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Spôsoby zaistenia nákladu

Pri zaistení nákladu existujú pre každý náklad rôzne spôsoby zaistenia. Ktoré opatrenia pre zaistenie nákladu sú vhodné a spoľahlivé sa dozviete v nasledujúcom krátkom filme.


Ak na základe povahy nákladu (napr. obal, ťažisko) nebude možné bezchybne určiť spôsob zaistenia nákladu, tak si od zasielateľa vyžiadajte inštrukcie na jeho dostatočné zaistenie.

LKW WALTER - Spôsoby zaistenia nákladu play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Prevencia pred krádežami

Trasy jazdy uvedené v prepravnom príkaze alebo príkaze ku kombinovanej doprave je nutné presne dodržiavať! Ak nie je predpísaná konkrétna trasa jazdy, potom ste zodpovedný za výber bezpečnej trasy jazdy Vy sám.


  • Využite pri tom vždy priamu trasu jazdy po hlavných dopravných cestách.
  • Používajte výlučne strážené parkoviská!
  • Nezastavujte v žiadnom prípade na všeobecne známych nebezpečných parkoviskách, odpočívadlách a pod. (na tzv. Hot Spots).
  • Trasu jazdy a časy odpočinku je nutné zodpovedajúco naplánovať!
LKW WALTER - Prevencia pred krádežami play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-diebstahl.jpg

Manipulácia s návesom

LKW WALTER kladie obzvlášť veľký dôraz na BEZCHYBNÝ stav všetkých návesov.
Zistite len za 2 minúty, ktoré body sú pri preberaní návesov dôležité a na čo je nutné dávať pozor.

Kontrola návesov

LKW WALTER - Manipulácia s návesom play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-trailer-handling.jpg

Preberanie a odovzdávanie návesov.

LKW WALTER - Preberanie a odovzdávanie návesov. play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-handling.jpg
^ - Top

Táto internetová stránka používa súbory cookie za účelom zabezpečenia čo najlepších užívateľských skúseností. Používaním internetovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na: Podmienky používania