Efektívne zaistenie nákladu závisí od druhu nákladu a začína pri správnom obale vhodnom na prepravu, od naloženia, správneho urovnania a zaistenia. Len dobre zabalený a správne uložený náklad môže byť bezpečne zaistitený a bezpečne prepravovaný.

Pôsobenie síl na náklad počas prepravy

Počas normálnej cestnej premávky (k tomu taktiež patrí plné brzdenie, zrýchľovanie, vyhýbacie manévre a zlé podmienky na vozovke) pôsobia na náklad enormné sily.


Príklad: 0,5 G do strany znamená, že náklad s vlastnou hmotnosťou 10 t môže byť do plachty tlačený silami až do 5 t hmotnosti: 0,5 G = 50 % vlastnej hmotnosti.

Pôsobenie síl na náklad počas cestnej prepravy Pôsobenie síl na náklad počas cestnej prepravy

Pôsobenie síl na náklad počas cestnej prepravy

Pôsobenie síl na náklad v kombinovanej doprave

Kombinovaná doprava Kombinovaná doprava

Posúvaním vozňov v železničných termináloch a prostredníctvom valivých a kolísavých pohyboch na lodiach pôsobia na náklad väčšie sily ako len pri preprave po ceste.


Preto si prepravy v kombinovanej doprave vyžadujú zvýšené opatrenia pri zaisťovaní nákladu:


  • Keďže sú návesy na vagóne prepravované aj proti smeru jazdy, je nevyhnutné zaistenie nákladu aj proti posunu smerom dozadu.
  • Dbajte na rovnomerné rozdelenie hmotnosti na návese – vyvarujte sa naloženiu so zaťažením vpredu alebo vzadu!
  • Pred každým odovzdaním do terminálu / prístavu resp. si pri každom prebraní návesu opätovne skontrolujte správne zaistenie nákladu (napr. dostatočnú upínaciu silu upínacích pásov).

Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – železnica

Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – železnica Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – železnica

Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – loď

Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – loď Pôsobenie síl v kombinovanej doprave – loď

Druhy zaistenia nákladu

Zaistenie nákladu tvarovým stykom

Pri zaistení nákladu tvarovým stykom je náklad ukladaný priamo a bez medzery medzi nákladom na hranicu nákladného priestoru (čelná stena, bočná stena, stĺpiky atď.).
Nakládka tvarovým stykom je predovšetkým v kombinácii s návesmi XL považovaná za veľmi efektívny spôsob zaistenia nákladu.
Ak to na základe povahy nákladu nie je možné, môžete tvarový styk dosiahnuť pomocou upínacích po-pruhov a pomocných prostriedkov. Spôsobmi tvarového styku zaistenia nákladu upínacími popruhmi je napr. cross lashing a spring lashing, zaistenie upínacími popruhmi hlavovou slučkou alebo postrannou slučkou.

Silové zaistenie nákladu

V prípade silového zaistenia nákladu je priťahovaním nákladu smerom dole zvyšovaná tiažová sila, čím sa dosiahne lepšie zaistenie nákladu.
Silové zaistenie nákladu: priťahovaním nákladu smerom dole strácajú upínacie popruhy silu zaistenia zmenšujúcim sa uhlom Silové zaistenie nákladu: priťahovaním nákladu smerom dole strácajú upínacie popruhy silu zaistenia zmenšujúcim sa uhlom

Kombinované zaistenie nákladu

Pri kombinovanom zaistení nákladu sa kombinujú prvky zaistenia nákladu tvarovým stykom a zaistenia nákladu silou. Náklad je napr. uložený na čelnú stenu a pomocou upínacích popruhov zaistený tvarovým stykom a silou. V praxi to je často používaný spôsob zaistenia nákladu.
Zaistenie pre kombinovanú prepravu – smerom dopredu, do strany a smerom dozadu s použitím protišmykových podložiek Zaistenie pre kombinovanú prepravu – smerom dopredu, do strany a smerom dozadu s použitím protišmykových podložiek
Tu zobrazené nákresy sú len symbolické obrázky. Informačné dokumenty s konkrétnymi príkladmi z praxe v súlade s EN 12195-1 ohľadne rôznych spôsobov zaistenia nákladu pre rôzne skupiny tovarov vám poskytne Vaša kontaktná osoba.

Videoklip "Spôsoby zaistenia nákladu"

Spôsoby zaistenia nákladu play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Upínacie popruhy a pomocné prostriedky na zaistenie nákladu

Dostatočný počet prostriedkov pre zaistenie nákladu (upínacie popruhy, ochranné rohy, protišmykové podložky) a ich bezchybný stav sú základným predpokladom pre efektívne zaistenie nákladu.
Upínací popruh s račňou s dlhou pákou Upínací popruh s račňou s dlhou pákou Merací prístroj predpínacej sily Merací prístroj predpínacej sily

Upínacie popruhy a merací prístroj predpínacej sily

V prvom rade slúžia upínacie popruhy k vytvoreniu zaistenia nákladu silou a tvarovým stykom na vozidle. Priťahovaním smerom dole sa zvýši tiažová sila, čím sa dosiahne lepšie zaistenie nákladu. V zásade rozlišujeme medzi:

  • račňa s krátkou pákou s upínacou silou približne 350 daN (kg)
  • račňa s dlhou pákou s upínacou silou priblžne 500 daN (kg)

Efektívna upínacia sila závisí v podstate od toho, s akým vynaložením sily bol upínací popruh pomocou račne utiahnutý. Preto je zistenie efektívne dosiahnutej upínacej sily možné len pomocou meracieho prístroja upínacej sily.

Videoklip "Manipulácia supínacími popruhmi"

Manipulácia supínacími popruhmi play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Pomocné prostriedky: protišmykové podložky a ochranné rohy

Protišmykové podložky v podstatnej miere zvyšujú súčiniteľ trenia. Táto vlastnosť je ale pri zaistení nákladu výhodou iba pri určitých produktoch. Pri iných produktoch môže mať ich použitie dokonca negatívne dopady (napr. tovar sa šmýka na palete, znásobený sklon k preklopeniu).


Ochranné rohy nechránia len náklad a upínací popruh, ale sú efektívnym pomocným prostriedkom na zaistenie nákladu. Rovnomerne rozdeľujú predpínaciu silu.


Registrujte sa teraz a staňte sa partnerom!

Ďalšie informácie na tému „Zaistenie nákladu“ sú dostupné len pre partnerov.
Registrujte sa ešte dnes a profitujte v množstva výhod vzájomnej spolupráce!

Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať