Vysoká kvalita pri vykonávaní našich služieb je základným predpokladom k tomu, aby sme mohli trvale obstáť na dopravnom trhu. Vy a predovšetkým Vaši vodiči, majú rozhodujúci podiel na tom, aký dojem budú mať naši zákazníci o našej spoločnosti a kvalite našich služieb. Základom toho sú dobre vyškolení, perfektne informovaní a motivovaní vodiči.

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Taktiež nám leží na srdci aj Vaša bezpečnosť! Tak ako našim cieľom je aj cieľom európskeho priemyslu, aby ste svoju prácu ako vodič z povolania vykonávali bez nehôd. K tomu chceme prispieť správnymi bezpečnostnými opatreniami a preventívnou ochranou prostredníctvom Vašej „osobnej bezpečnostnej výbavy“! V nasledujúcom videoklipe sme zhrnuli pravidlá chovania sa pri správnom používaní „osobnej bezpečnostnej výbavy“.
Osobné ochranné pracovné pomôcky play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-saftey-rules.jpg

Bezpečnostné predpisy v areáli podniku

Pred vjazdom do areálu podniku sa oboznámte s bezpečnostnými predpismi podniku a bezvýhradne ich dodržiavajte! Množstvo podnikov má vlastné informačné brožúry alebo predvádza krátky film.
Bezpečnostné predpisy v areáli podniku play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-werksgelaende.jpg

Kontrola pred začiatkom jazdy

Skontrolujte si prosím pred začiatkom jazdy stav Vášho vozidla, jeho vybavenie ako aj Vaše osobné ochranné pracovné pomôcky.
LKW WALTER kladie obzvlášť veľký dôraz na BEZCHYBNÝ stav všetkých návesov. play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-check-fahrantritt.jpg

Zaistenie nákladu

Zlaté pravidlá zaistenia nákladu

Ako vodič ste zvyčajne ten, kto vykonáva zaistenie nákladu.

Každú nakládku treba usporiadať a zaistiť tak, aby ani pri náhlom brzdení alebo vyhýbacom manévri nedošlo k posunutiu, prevaleniu alebo spadnutiu tovaru.


Ak budete dodržiavať zlaté pravidlá pre zaistenia nákladu, budete vždy na bezpečnej strane. V tomto krátkom filme sa v priebehu 2 minút dozviete na čom záleží a na čo musíte dbať pri zaistení nákladu.

Zlaté pravidlá zaistenia nákladu play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-regeln.jpg

Manipulácia s upínacími pásmy

Dostatočný počet prostriedkov pre zaistenie nákladu (upínacie popruhy, ochranné rohy, protišmykové podložky) a ich bezchybný stav sú základným predpokladom pre efektívne zaistenie nákladu.


Na čo musíte pri manipulácii s prostriedkami pre zaistenie nákladu dbať, sa dozviete v nasledujúcom krátkom filme.

Manipulácia s upínacími pásmy play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Spôsoby zaistenia nákladu

Pri zaistení nákladu existujú pre každý náklad rôzne spôsoby zaistenia. Ktoré opatrenia pre zaistenie nákladu sú vhodné a spoľahlivé sa dozviete v nasledujúcom krátkom videu.


Ak na základe povahy nákladu (napr. obal, ťažisko) nebude možné bezchybne určiť spôsob zaistenia nákladu, tak si od zasielateľa vyžiadajte inštrukcie na jeho dostatočné zaistenie.

Spôsoby zaistenia nákladu play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Prevencia pred krádežami

Trasy jazdy uvedené v prepravnom príkaze alebo príkaze ku kombinovanej doprave je nutné presne dodržiavať! Ak nie je predpísaná konkrétna trasa jazdy, potom ste zodpovedný za výber bezpečnej trasy jazdy Vy sám.


  • Využite pri tom vždy priamu trasu jazdy po hlavných dopravných cestách.
  • Používajte výlučne strážené parkoviská!
  • Nezastavujte v žiadnom prípade na všeobecne známych nebezpečných parkoviskách, odpočívadlách a pod. (na tzv. Hot Spots).
  • Trasu jazdy a časy odpočinku je nutné zodpovedajúco naplánovať!
Prevencia pred krádežami play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-diebstahl.jpg

Manipulácia s návesom

LKW WALTER kladie obzvlášť veľký dôraz na BEZCHYBNÝ stav všetkých návesov.
Len za 2 minúty zistite, ktoré body sú pri preberaní návesov dôležité a na čo je nutné dávať pozor.

Kontrola návesov

Kontrola návesov play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-trailer-handling.jpg

Preberanie a odovzdávanie návesov.

Preberanie a odovzdávanie návesov. play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-sicherheit-handling.jpg
^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať