Toto oznámenie opisuje, ako spoločnosť LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG, Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14, 2355 Wiener Neudorf, datenschutz@walter-group.com a všetky s ňou spojené koncernové podniky (skupina „WALTER GROUP“, „my“) spracovávajú Vaše osobné údaje. Súpis podstatných koncernových podnikov, v ktorých mene sú vydávané nižšie uvedené informácie, nájdete tu

Skupina WALTER GROUP je zodpovedná za to, aby dostatočne chránila Vaše osobné údaje a dodržiava všetky právne predpisy týkajúce sa ochrany, právoplatného zaobchádzania a utajenia osobných údajov ako aj bezpečnosti údajov.

Nasledujúce úpravy sú všeobecné a rozsiahlym spôsobom sa týkajú všetkých procesov spracovania údajov v rámci skupiny WALTER GROUP. To znamená, že sa Vás budú nasledujúce úpravy týkať iba čiastočne.
^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať