Kariéra pre absolventov škôl či univerzity?

WALTER GROUP ponúka šance aj absolventom.

 

Ponúkame absolventom ekonomicky a jazykovo zameraných škôl, vysokých škôl a univerzít možnosť zamestnať sa priamo v našej organizácii. Nie sú na to nutné pracovné skúsenosti alebo poznatky z brandže.

 

V rámci nášho programu pre trainees "Train the Winner" Vás intenzívne zaškolíme na Vaše budúce pracovné úlohy..

 

Budeme podporovať rozvoj Vašich odborných znalostí a sociálnych kompetencií a v rámci koučingu tiež Váš osobný rozvoj. WALTER GROUP neustále, no zároveň udržateľným spôsobom rastie. Poďte rásť s nami!

Možnosť kariéry pre profesionálov?

Na začiatku práce u nás nie sú vo väčšine prípadov potrebné pracovné skúsenosti ani znalosti brandže, pretože si nových zamestnancov v rámci nášho programu pre trainee komplexne teoreticky aj prakticky vyškolíme.

 

Niekedy sú však situácie ako napr. v oblasti IT, na právnom oddelení alebo v oddelení predaja, v ktorých veľmi oceňujeme predchádzajúce znalosti z odboru a môžeme mladým profesionálom ponúknuť atraktívnu kariéru.

 

Pozrite sa prosím krátko na voľné miesta na našej stránke na "voľné miesta".

Vzdeláva LKW WALTER učňov?

Klasické študijné povolania praconíka/-čky v špedícii alebo administratíve sa v našom podniku nedajú vyučiť. Absolventom stredných odborných škôl, vyšších odborných škôl alebo univezít ponúkame náš tréningový program „Train the Winner“, v ktorom sa teoreticky aj prakticky sprostredkúvajú vedomosti špecifické pre daný odbor.

Čo musí urobiť uchádzač o zamestnanie?

Pri každom online inzeráte nájdete link, ktorý Vás zavedie na online formulár pre uchádzačov o zamestnanie. Potom ho prosím vyplňte a zašlite nám spolu s prílohami.

 

Okamžite dostanete potvrdzovací e-mail, aby ste mali istotu, že sme ho v poriadku prijali. Do 14 dní dostanete z nášho personálneho oddelenia informáciu o výsledku posúdenia Vašej žiadosti.

 

Priebeh náboru: najprv prebehne telefonicky alebo cez skype zoznamovací rozhovor s našim personálnym pracovníkom, potom sa s ním stretnete osobne. Pri špeciálnych miestach sa môže konať aj druhý rozhovor za prítomnosti vedúceho oddelenia príslušného odboru. Cestovné náklady hradíme po dohode s Vami my.

 

O tom, ako ste dopadli, Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky. Ak máte ďalšie otázky ohľadne stavu vybavovania Vašej žiadosti o zamestnanie, radi Vám odpovedia naši náboroví manažéri. Link: Osobný kontakt

Ako sa mám uchádzať o prácu?

Uprednostňujeme žiadosti prostredníctvom nášho online formulára v inzerátoch pracovných miest
Voľné miesta

 

Máte možnosť priložiť až 5 príloh. Medzi nimi by mal byť Váš životopis, motivačný list a najdôležitejšie vysvedčenia. Môžete sa u nás uchádzať o prácu aj písomne poštou alebo e-mailom.

Mám nárok na náhradu cestovných nákladov?

Keď úspešne absolvujete prvú fázu procesu uchádzania sa o prácu (interview cez telefón alebo skype), pozveme Vás na naše náklady na osobný pohovor do Wiener Neudorfu alebo Kufsteinu.

Potrebujem pracovné povolenie?

Občania EÚ/EHP nepotrebujú pracovné povolenie. Štátni príslušníci z tretích krajín okrem pracovného povolenia potrebujú aj povolenie na pobyt. Podporíme Vás pri tomto procese.

Bližšie informácie k tomu nájdete na rakúskom úrade práce (AMS) - www.ams.at

Aké špeciálne oborné znalosti potrebujem? (vzdelanie, kurzy, atď.)

S našimi ponukami pracovných miest sa obraciame v prvom rade na absolventov stredných odborných škôl, obchodných akadémií, odborných vysokých škôl a univezít. Vedomosti o logistike alebo špedícii nie sú nevyhnutné. Odborné know-how Vám sprostredkujeme v našom tréningovom programe „Train the Winner“.

Na akej úrovni musí byť moja nemčina?

Nemčina je našim firemným jazykom. Aby ste pri vzdelávaní a internej komunikácii mohli viesť so všetkými spolupracovníčkami a spolupracovníkmi dobrý dialóg, predpokladáme vstupnú úroveň nemčiny minimálne na úrovni B1 – optimálne B2 (podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky).

Aké dobré musia byť moje znalosti cudzích jazykov?

S našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi hovoríme v ich materinskom jazyku. Aby bola zaručená optimálna komunikácia, mali by byť Vaše znalosti cudzích jazykov podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky na úrovni B1, optimálne B2 (maturitná úroveň).

Kedy začína tréningový program?

Žiadne fixné termíny nie sú určené. Tréningový program prispôsobený individuálne Vám sa môže začať kedykoľvek. Tréningový program sa skladá zo základného vzdelania a špeciálneho vzdelania podľa oblasti Vášho nasadenia.

Aká je pravdepodobnosť, že ako praktikant dostanem zmluvu na dobu neurčitú?

Tréningový program slúži okrem špecifického vzdelávania aj na vzájomné spoznanie a nie je žiadnym dodatočným výberom uchádzačov. Ako tradičný rodinný podnik máme záujem o dlhodobú spoluprácu.

Zamestnávate aj vodičov nákladnej dopravy?

LKW WALTER je prepravná organizácia bez vlastného vozového parku. Našou úlohou je plánovanie, organizácia a riadenie cestnej prepravy. Samotnú prepravnú činnosť vykonávajú naši prepravní partneri. Preto v LKW WALTER zamestnávame výlučne obchodný personál.

Aká je Vaša pracovná doba?

Na základe zákonných ustanovení pracujeme 40 hodín týždenne. Začiatok práce je denne o 8:00 hodine. Počas víkendov si užívame voľný čas.

Existuje u LKW WALTER dress code?

Kladieme dôraz na profesionálne vystupovanie – oblečenie na voľný čas počas voľna a casual business-look v kancelárii!

Ako dostanem firemný byt?

Radi Vám pomôžeme s hľadaním bytu. Spolupracujeme so spoľahlivými prenajímateľmi v regióne, kde svoj štartovací byt môžete dostať priamo a bez komplikácií.

Ako sa dostanem na pracovisko?

Medzi Viedňou a Wiener Neudorfom je našim spolupracovníkom a spolupracovníčkam k dispozícii bezplatná kyvadlová doprava. Naša prevádzka v Kufsteine leží veľmi centrálne a je perfektne napojená na verejnú dopravnú sieť (autobus aj vlak). Ako vodičom Vám budú k dispozícii bezplatné parkovacie miesta.

Čo robí LKW WALTER pre moje blaho?

Práca si vyžaduje vyváženosť - Vyvážená Work-Life-Balance je pre nás dôležitá. Preto podporujeme športové aktivity ako plážový volejbal, futbal, beh, lyžovanie, tenis a spinning. Zdravie je na prvom mieste! Tomu napomáhajú nefajčiarske kancelárie, TFT monitory s nízkym vyžarovaním, otpimálna klíma v miestnostiach, veľkorysé relaxačné zóny (čitáreň, kútik na kávu, WALTER park), lekár s očkovacím servisom vo firme a mnohé ďalšie. Sme jedna veľká rodina. Na dobrej podnikovej klíme, vytváraní tímového ducha a pocitu "My" nám mimoriadne záleží.

Komu patrí LKW WALTER?

LKW WALTER je rodinný podnik a už 3. generáciu ho riadi rodina zakladateľa. 100 % našich akcií je vo vlastníctve rodiny. Preto sme nezávislí od cudzieho kapitálu a už desaťročia úspešní v branži.

Prečo má LKW WALTER takú dobrú bonitu?

LKW WALTER sa taktiež nepodieľa na špekulatívnych obchodoch ani na riskantných akvizíciách firiem. Rastieme organicky – step by step – s našimi partnermi a peniaze vydávame až potom, ako sme ich zarobili! Preto od renomovaných medzinárodných agentúr špecializovaných na analýzu dát o stave podnikov či s v súťaži „Austrias Leading Companies“ dostávame špičkové hodnotenia a ponúkame našim zamestnancom istotu finančne silného podniku.

Čo robí spoločnosť LKW WALTER takou bezpečnou voči kríze?

„Preprava má vždy budúcnosť“ – to pre Vás znamená úlohu s perspektívou do budúcnosti. Vďaka našej špecializácii v prepravnej branži, vyváženej štruktúre zákazníkov – malé a stredné podniky ako aj medzinárodné koncerny – a širokému rozptylu odvetví našich zákazníkov sme vo veľkej miere nezávislí od konjunktúrnych výkyvov. Toto dáva podniku bezpečnosť a zaručuje trvalý úspech.

Čo je ocenenie „Austrias Leading Companies“?

Ocenenie „Austrias Leading Companies“ každoročne udeľuje „Wirtschaftsblatt“, renomované rakúske hospodárske noviny, v spolupráci s PricewaterhouseCoopers a združením na ochranu úverov od roku 1870. Objektívny a rozsiahly systém finančných ukazovateľov je podstatou pre voľbu k „Austria's Leading Company“. Obzvlášť sa dbá na bonitu a trvalé hospodárenie – hodnoty, ktoré majú vysokú prioritu vo všetkých podnikoch skupiny WALTER GROUP.

V ktorých krajinách má LKW WALTER pobočku?

Naše miesta sú centrála vo Wiener Neudorfe južne od Viedne a naša prevádzka v Kufsteine v Tirolsku. Odtiaľto sa naše spolupracovníčky a naši spolupracovníci zo 40 národov starajú o naše trhy v Európe, v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, Strednej Ázii, na Blízkom východe a v severnej Afrike.

Prečo LKW WALTER stále hľadá nových zamestnancov?

Úspešné nasadenie našich angažovaných zamestnancov umožňuje kontinuálny rast skupiny firiem WALTER GROUP.

 

LKW WALTER - Rozvoj & perspektívy

^ - Top

Táto internetová stránka používa súbory cookie za účelom zabezpečenia čo najlepších užívateľských skúseností. Používaním internetovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na: Podmienky používania