Kooperatívny štýl riadenia a vysoká miera osobnej zodpovednosti

Sme presvedčení o tom, že človek pri svojom ekonomicky motivovanom konaní hľadá zmysel a úlohy, pri ktorých môže rozvíjať svoju osobnosť.

Známy rakúsky neurológ a psychiater Viktor E. Frankl to vyjadruje nasledujúcimi slovami:

„Nezáleží na konkrétnej profesii ako takej, ale zakaždým len na nás, či sa práve to osobné a špecifické, čo tvorí jedinečnosť našej existencie, uplatní v práci takým spôsobom, aby urobilo život zmysluplným alebo nie.“

(WALTER GROUP podporuje centrum Viktor Frankl Zentrum vo Viedni už od jeho založenia v roku 2004. Podporuje šírenie náuky a myšlienkového sveta Viktora Frankla.)

 

Naša filozofia podniku je založená na kooperačnom štýle riadenia a veľkej dôvere voči našim zamestnankyniam a zamestnancom. Tí konajú do istej miery ako podnikatelia, s veľkou vlastnou zodpovednosťou.

 

Pochopenie rodinného princípu, ktorý je u nás skutočne žitý v praxi, zodpovedá tomuto základnému postoju a tomu zodpovedajúci význam prikladáme dlhodobým vzťahom s našimi zamestnancami. Sociálna zodpovednosť je pre nás kľúčovým prvkom pre trvalý úspech nášho podniku.

 

Kultúrna rozmanitosť a sociálne angažovanie sa

Skupina WALTER GROUP sa snaží získavať pre svoj podnik najlepšie talenty zo všetkých krajín Európy. Vítame ich kultúrnu rozmanitosť a podporujeme mnohé aktivity pre udržiavanie sociálnych kontaktov. Schvaľujeme zdravý životný štýl a podporujeme športové a fitnes aktivity našich spolupracovníkov/spolupracovníčok.

 

Okrem toho ponúka WALTER GROUP všetkým zamestnancom ako aj obchodným partnerom istotu súkromného podniku s vynikajúcim finančným zdravím.

 

Našim zákazníkom dodávame služby s vysokou pridanou hodnotou v súlade s princípmi ochrany prírody a životného prostredia, čím by sme radi trvalo udržateľným spôsobom prispeli k hospodárskemu blahobytu a sociálnej súdržnosti.


Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať