Úloha s perspektívou do budúcnosti …

Medzinárodná výmena tovarov sa každoročne zvyšuje. Vďaka moderným komunikačným technológiám je stále jednoduchšie nadväzovať obchodné vzťahy na globálnej úrovni.

 

Rýchla a spoľahlivá výmena tovarov si vyžaduje optimálne a flexibilné prepravné riešenia. To je na jednej strane spojené s mnohostrannými profesijnými výzvami, na druhej strane zase s istou perspektívou do budúcnosti.

 

LKW WALTER nijako nepociťuje hospodárske výkyvy. Vďačí za to špecializácii v oblasti prepravy, rozsiahlemu portfóliu brandží jeho zákazníkov a samozrejme aj zákazníckemu spektru, ktoré pozostáva tak z malých a stredných firiem, ako aj z medzinárodných koncernov.

 

Toto dáva podniku bezpečnosť a zaručuje trvalý úspech.

Nakladanie návesu na termináli v prístave Rostock
Nakladanie návesu na termináli v prístave Rostock
Manažér prepravy
Manažér prepravy
Cestná preprava Truck & Trailer
Cestná preprava Truck & Trailer

Inovácia vďaka pionierskej práci v kombinovanej preprave

Neustále rastúci objem preprav si vyžaduje inovatívne prepravné riešenia, ktoré sú primerané zmenám klímy a kolísajúcim cenám palív. Od roku 1984 vykonala spoločnosť LKW WALTER kus priekopníckej práce v oblasti rozvoja kombinovanej prepravy po železnici/na ceste, resp. v oblasti Short Sea Shipping

Zjednodušené zobrazenie celoeurópskej siete kombinovanej prepravy LKW WALTER Spojenia kombinovanej dopravy

S viac ako 300 odjazdmi denne, po viac ako 200 železničných trasách a trasách námornej prepravy na krátke vzdialenosti spája LKW WALTER v kombinovanej doprave všetky dôležité hospodárske centrá Európy.

 

Ako jeden z najväčších účastníkov v európskej kombinovanej preprave má LKW WALTER vďaka tejto ekologickej prepravnej alternatíve podstatný prínos k znižovaniu emisií CO2.


Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať