Internet of Things, Big Data a Artificial Intelligence – digitálna éra otvára mnoho nových možností. Urýchľuje zmeny. Spája mnoho rôznych oblastí v spoločnosti do jednej siete. Navyše ovplyvňuje spôsob práce a komunikácie s našimi zákazníkmi a partnermi.

Digitálny monitoring prepravy

Filmstreifen play
True
http://www.lkw-walter.sk/-/m/images/lkw/kunden/digital/filmstreifen.gif
Spoločnosť LKW WALTER pracuje intenzívne na optimalizácii postupov a procesov prostredníctvom digitálnych riešení. Našimi novými technológiami a konceptmi zjednodušujeme a automatizujeme prepravy. S cieľom integrovať všetkých účastníkov a všetky procesy pozdĺž celej Supply Chain, zvýšiť transparentnosť a kvalitu údajov ako aj zrýchliť toky informácií a údajov.

7 dobrých dôvodov pre spoločnosť LKW WALTER

Presvedčte sa o svojich výhodách! Kliknite sem, ak chcete dostať nezáväznú ponuku.

Vaše výhody digitalizácie v detaile

Vedomostný náskok vďaka monitoringu prepravy Vedomostný náskok vďaka monitoringu prepravy

Vedomostný náskok vďaka monitoringu prepravy

Naše vozidlá sú vybavené najmodernejšou telematikou. Monitorujeme ju plnoautomaticky. Systémy nepretržite prepočítavajú očakávaný a predpokladaný čas príjazdu (ETA) so zohľadnením zvyšnej doby jazdy vodiča a aktuálnej dopravnej situácie. Takto kedykoľvek vieme, kde sa Váš náklad nachádza, resp. kedy kamión príde na miesto nakládky alebo vykládky. V prípade neplánovaných odchýlok dostane náš manažér prepravy okamžite informáciu a môže tak overiť alternatívne riešenia.


Majte svoje prepravy pod dohľadom! Samozrejme, že môžete sledovať aj celý priebeh prepravy a ETA. Náš zákaznícky portál CONNECT Vás bude zásobovať príslušnými informáciami v reálnom čase, a to od udelenia zákazky až po vykládku. Tento náskok vďaka vedomostiam môžete využiť na optimalizáciu svojich vlastných postupov a priebehov.


VÁŠ ÚŽITOK

 • Včasné informácie
 • Optimalizované využitie nakladacích rámp
 • Vyvarovanie sa zastaveniu výroby
 • Vylepšené služby zákazníkom
 • Automatizácia Vašich pracovných procesov
Na mieru šité vykonávanie prepravy Na mieru šité vykonávanie prepravy

Na mieru šité vykonávanie prepravy

Spoločnosť LKW WALTER Vám ponúka individuálne prispôsobené prepravné riešenia. K tomu musíme našim zamestnancom kedykoľvek sprístupniť všetky informácie o Vašich špeciálnych potrebách. Z tohto dôvodu ukladáme Vaše zákaznícke informácie, ktoré sa týkajú prepravy do JEDNEJ centrálnej databanky vedomostí.


Dodatočne dokážeme pomocou „konfigurátora pravidiel obchodovania“ zohľadniť Vaše špecifické pracovné kroky. Takto dokážeme spravovať Vaše postupy a priebehy obchodnej činnosti a definovať individuálne ako aj automatizované procesy monitorovania. Umožňuje to absolútne presné spravovanie celého prepravného procesu a zvyšuje to efektívnosť pri plánovaní a realizácii.


VÁŠ ÚŽITOK

Zohľadnenie individuálnych požiadaviek pri plánovaní a realizácii:
 • Prevádzkové hodiny
 • avíza
 • vybavenie pre zabezpečenie nákladu a veľa ďalšieho
Čo najlepšie informovaní vodiči vďaka aplikácii LOADS TODAY Čo najlepšie informovaní vodiči vďaka aplikácii LOADS TODAY

Čo najlepšie informovaní vodiči vďaka aplikácii LOADS TODAY

Dobrý vodič je jedným z hlavných faktorov úspešnej prepravy. Naša aplikácia LOADS TODAY k tomu prispieva dôležitou mierou. Skracuje fázu zaúčania nových vodičov a poskytuje Vám informácie o Vašich individuálnych požiadavkách.


Virtuálnymi kontrolnými bodmi (checkpoints)“ sa zameriavame na Vaše individuálne podnikové predpisy. Keď vstúpi vodič do jedného nami zariadeného kontrolného bodu, dostane do aplikácie LOADS TODAY predpisy Vášho miesto nakládky alebo vykládky. Takto má vodič v pravý čas k dispozícii tie správne informácie.


Navyše sprostredkováva na aplikácii založený e-learning vodičom odborne špecifické obsahy v jednouchej forme. Napríklad o osobných ochranných pracovných prostriedkoch alebo o opatreniach na zlepšenie zaistenia nákladu.


VÁŠ ÚŽITOK

 • Skrátená fáza školenia vodičov
 • Optimálny servis počas vykonávania prepravy
 • Jasný a zrozumiteľný e-learning s obrázkami a videami
Váš tovar v bezpečných rukách Váš tovar v bezpečných rukách

Váš tovar v bezpečných rukách

Spoločnosť LKW WALTER garantuje tú najvyššiu bezpečnosť počas prepravy rôznymi opatreniami. Pracujú pre nás iba overení vodiči. Okrem toho vyberáme s ohľadom na plánovaný termín dodania najrýchlejšiu, ale aj najbezpečnejšiu trasu.


Keď je Váš tovar na ceste, monitorujeme prepravu prostredníctvom moderných telematických systémov 24 hodín denne. Počas prestávok sú naši vodiči povinní používať auditované a bezpečné parkoviská. O príjazde vozidiel na miesto nakládky a vykládky Vás automaticky informuje náš individuálne zriadený „Geofencing“.


VÁŠ ÚŽITOK

 • Zvýšenie bezpečnosti počas prepravy
 • Využívanie auditovaných parkovísk
 • Vyhýbanie sa neprijateľným zónam „No-Go“ (napr. miesta s vysokým rizikom krádeže)
Flexibilné kapacity pre kolísajúce objemy Flexibilné kapacity pre kolísajúce objemy

Flexibilné kapacity pre kolísajúce objemy

Na základe našej spolupráce s veľkým počtom, všetko preverených prepravných partnerov, sme schopní, mimoriadne rýchlo reagovať na sezónne alebo konjunkturálne výkyvy.


Stlačením tlačidla identifikujeme v našom celopodnikovom prehľade o ložnom priestore, ktoré kamióny sú práve v blízkosti voľné. Tým sa vyvarujeme (časovo) náročnému vyhľadávaniu vhodného ložného priestoru.


Naši manažéri prepravy dbajú na to, aby sa zabránilo jazdám naprázdno a sústreďujú dostupné kapacity, aby flexibilne reagovali na Vaše požiadavky. Navyše zaisťujeme trvalo udržateľným plánovaním, aby bol aj v časoch vysokých objemov dostupný dostatok ložného priestoru.


VÁŠ ÚŽITOK

 • Dodatočné kapacity
  - po celej Európe
  - na ceste aj v kombinovanej doprave
 • Výhradne iba overení prepravní partneri
CONNECT – jedným kliknutím prehľad Vašich objednávok a zákazok CONNECT – jedným kliknutím prehľad Vašich objednávok a zákazok

CONNECT – jedným kliknutím prehľad Vašich objednávok a zákazok

Na našom zákazníckom portáli CONNECT vybavíte jednoducho a rýchlo svoje prepravné príkazy. Online doručíte svoju objednávku, získate informácie týkajúce sa kamióna a priamo si môžete stiahnuť prepravné dokumenty.


Navyše môžete prostredníctvom CONNECT sledovať v reálnom čase priebeh svojej prepravy. Od udelenia zákazky až po vykládku získavate informácie o predpokladanom čase príjazdu (ETA) svojho nákladu a o už ukončených míľnikoch. Pri neplánovaných udalostiach, ako napr. v prípade dopravnej zápchy, máte o situácii stále prehľad.


CONNECT je k dispozícii v 27 jazykoch a pracuje ruka v ruke s aplikáciou LOADS TODAY. Vodič potvrdí ukončené míľniky, ako napr. nakládku a uloží ich do aplikácie. Túto informáciu dostanete automaticky aj vy na zákazníckom portáli. Tým máte vždy a kedykoľvek prehľad o svojich objednávkach a zákazkách.


VÁŠ ÚŽITOK

 • 24 hodín denne dostupné (24/7)
 • Prehľad o objednávkach s aktuálnym stavom prepravy
 • Prepravné dokumenty na stiahnutie

Zákaznícky portál CONNECT

Konektivita Konektivita

Konektivita

Spoločnosť LKW WALTER využíva najnovšie technológie, aby bola spolupráca s Vami ešte efektívnejšia. Preto neustále optimalizujeme prepravné procesy a automatizujeme ich tam, kde to je realizovateľné a zmysluplné. Vyplýva z toho množstvo výhod. Napríklad menej administratívnych nákladov za opakujúce sa postupy a procesy.


Optimalizácia prepravných procesov pre nás znamená prispôsobenie sa Vašim štruktúram IT. Prostredníctvom nášho štandardizovaného rozhrania API (Application Programming Interface) Vám ponúkame možnosť automatizovať Vaše procesy a prispieť tak k efektívnejšej a rýchlejšej výmene dát.


Dôležité: Spracovávame takmer všetky formáty! Napríklad elektronickú výmenu údajov. Na želanie dokážeme nasadiť aj individuálne IT riešenia.


VÁŠ ÚŽITOK

 • Preberanie Vašich údajov – 100% kvalita údajov
 • Automatické hlásenia o stave a lokalite
 • Technicky a operatívne bezpečná realizácia

Electronic Data Interchange (EDI)

Digitalizácia vytvára množstvo nového potenciálu a nových možností. Spoločnosť LKW WALTER ich využíva prostredníctvom inteligentných riešení, ktoré zjednodušujú a automatizujú procesy a taktiež neustále zvyšujú kvalitu prepravy. Alebo inak povedané: Spoločnosť LKW WALTER tvorí už dnes budúcnosť prepravy zajtrajška.

Máte ešte otázky týkajúce sa digitalizácie?

Potrebujete ďalšie podrobnosti, všeobecné informácie alebo máte osobitné požiadavky? Jednoducho vyplňte kontaktný formulár a okamžite dostanete kontaktné údaje na svoju kontaktnú osobu!

Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať