Naši partneri

LKW WALTER ručí za starostlivý výber prepravných partnerov. Výber sa uskutočňuje podľa záväzných kritérií, ktoré sú stanovené v našom systéme manažmentu kvality.

Náš profesionálny manažment prepravných partnerov zabezpečuje :

Úspech vďaka partnerstvu Úspech vďaka partnerstvu
  • výber vhodných malých a stredných dopravcov
  • integráciu do našich systémov manažmentu kvality, bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia
  • osobnú starostlivosť o prepravných partnerov
  • coaching a školenia vodičov
  • priebežnú kontrolu kvality a audit priamo na mieste
  • výmenu údajov prostredníctvom internetovej platformy "LOADS TODAY"

Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať