Spotrebný tovar

Medzinárodné prepravy plachtovými kamiónmi

Chcete flexibilné prepravné riešenia, aby ste dokázali rýchlo reagovať na nákupné chovanie spotrebiteľov? Chcete navyše zredukovať bezpečnostné riziká počas svojich medzinárodných prepráv na minimum? Potom je LKW WALTER Vašou prepravnou organizáciou!


Priemysel spotrebného tovaru je ovplyvňovaný sezónnymi výkyvmi. LKW WALTER to vie a preto organizuje kompletné nakládky pre také produkty priemyslu spotrebného tovaru, ktoré sa prepravujú po ceste ako aj v kombinovanej doprave. Sem sa okrem iného počítajú vybrané nápoje, biely a hnedý tovar, pracie prostriedky, hygienické potreby, cereálie, krmivo pre zvieratá a oveľa viac.


Priemysel spotrebného tovaru je pre LKW WALTER dôležitým odvetvím. Každoročne prepravujeme pre našich zákazníkov odvetvia spotrebného tovaru viac ako 280.000 celokamiónových nakládok.

Spojte sa s našimi odborníkmi a vyžiadajte si svoju osobnú a nezávislú ponuku!

7 dobrých dôvodov pre našu spoluprácu

Máte ešte otázky?

Spojte sa s našimi expertmi a presvedčte sa osobne o našich prepravných riešeniach!

Fact Box „spotrebný tovar“

 • Obchod je pôvodnou formou hospodárenia s nedostatkovým tovarom.
 • Prvé dovozy až do domu existovali už v antike.
 • Už 6.000 rokov pred n.l. sa obchod konal vo forme barterovej výmeny.
 • Káva je po rope najdôležitejším obchodným tovarom.
 • Prvú kaviareň otvorili v roku 1645 v Benátkach.
 • Čiarový kód bol vyvinutý v roku 1949.

 • Vynález „Online Transaction Processing/online spracovanie transakcií“ je začiatkom nakupovania online.
 • V roku 1984 nakúpil prvý spotrebiteľ „online“.

Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať

 


The transaction log for database 'Sitecore_sessions' is full due to 'ACTIVE_BACKUP_OR_RESTORE'.

Server Error in '/' Application.

The transaction log for database 'Sitecore_sessions' is full due to 'ACTIVE_BACKUP_OR_RESTORE'.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction log for database 'Sitecore_sessions' is full due to 'ACTIVE_BACKUP_OR_RESTORE'.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:


[SqlException (0x80131904): The transaction log for database 'Sitecore_sessions' is full due to 'ACTIVE_BACKUP_OR_RESTORE'. ]
  System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) +277
  System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) +764
  System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) +4243
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted) +513
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest) +3384
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) +710
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) +540
  System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() +871
  Sitecore.SessionProvider.Sql.SqlSessionStateStore.InsertItem(Guid application, String id, Int32 flags, SessionStateStoreData sessionState) +765
  Sitecore.SessionProvider.Sql.SqlSessionStateProvider.SetAndReleaseItemExclusive(HttpContext context, String id, SessionStateStoreData sessionState, Object lockId, Boolean newItem) +128
  System.Web.SessionState.SessionStateModule.OnReleaseState(Object source, EventArgs eventArgs) +856
  System.Web.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +223
  System.Web.HttpApplication.ExecuteStepImpl(IExecutionStep step) +213
  System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +91


Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.7.3221.0