SHEQ-Manažment

Safety/Security - Health - Environment - Quality

Pri vykonávaní našich služieb by sme chceli požiadavkám našich zákazníkov vyhovieť lepšie ako naša konkurencia.

Hlavná zásada zakladateľa našej firmy
Integrovaný systém manažérstva združuje procesy, metódy a nástroje do jednotnej štruktúry, ktorá je potrebná na splnenie rôznorodých úloh v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia, životného prostredia a kvality.

V tíme SHEQ-Manažmentu sú taktiež zamestnanci z manažmentu dopravných partnerov, ktorí priamo a bez ďalšieho prepojenia preberajú agendy s prekrývajúcimi sa témami.

Míľniky na časovej osi

Pred viac ako 25 rokmi sa štartom systému manažmentu kvality položil základný kameň pre dnešný SHEQ-Manažment.
Certifikát ISO 9001:2008 Certifikát ISO 9001:2008 SHEQ-Správa 2006 SHEQ-Správa 2006 Company report 2016 Company report 2016 Certifikát ISO 14001:2004 Certifikát ISO 14001:2004

1990
Začiatok budovania systému manažmentu kvality

1992
Certifikácia kvality podľa ISO 9002:1987 

1995
Spustenie podnikového systému manažmentu životného prostredia 

1996
Vybudovanie systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia 

1997
Posúdenie SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) 

2000
Vývoj rozsiahleho systémového manažmentu dopravných partnerov, ich integrácia do našich systémov manažmentu 

2004
Podpísanie „Európskej charty bezpečnosti dopravy“ 

2005
Zlúčenie oblasti zodpovednosti za bezpečnosť, ochranu zdravia, životné prostredie a kvality do integrovaného systému manažmentu – nazvaného SHEQ-Manažment (Safety, Health, Environment, Quality). Vymenovanie tímu SHEQ-Manažmentu.

2008
Vybudovanie manažmentu bezpečnosti a začlenenie do SHEQ-Manažmentu (Safety, Health, Environment, Quality)

2009
Vstup do celoeurópsky uznávanej iniciatívy trvalo udržateľného rozvoja „Responsible Care“

2010
Certifikácia AEO-F (Authorised Economic Operator Customs and Security)

2011
Štart celopodnikovej iniciatívy „Úspech prostredníctvom kvality“

2012
Zintenzívnenie vzdelávania vodičov v kombinovanej preprave (FIT) v spolupráci s firmou DEKRA, s dôrazom na servis, bezpečnosť a zaistenie nákladu

2013
Implementácia etického kódexu

2014
Prvé posúdenie CSR-Performance („Silver Level“) zo strany spoločnosti ECOVADIS, globálnej platformy pre ratingy CSR.

2015
Vypracovanie a vykonanie auditu konceptu HACCP (systém analýzy rizika a stanovenie kritických kontrolných bodov) na prepravu balených potravín.

2016
Certifikácia nášho systému environmentálneho manažmentu podľa ISO 14001

2018
Hodnotenie CSR-Performance agentúrou ECOVADIS: „GOLD Level“

Úlohy SHEQ-Manažmentu

Úlohy tímu SHEQ-Manažmentu firmy LKW WALTER sú rovnako náročné ako aj rôznorodé:
 • Polročné mítingy manažmentu s predstavenstvom
 • Tématicky podmienená účasť počas mítingov manažmentu dopravy a manažmentu predaja
 • Mesačné diskusie tímu SHEQ-Manažmentu pri okrúhlom stole
 • Organizácia a realizácia špecifických odborných školení a seminárov
 • Tréning zamestnancov
 • Organizácia a realizácia interných auditov
 • Vykonávanie externých auditov (zákazníkmi a organizáciami).
 • Manažment rizík: analýza incidentov, vyvíjanie preventívnych opatrení
 • Podpora manažmentu dopravných partnerov
 • Koordinácia aktivít CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Recertifikácia systémov manažérstva
 • Centrum pomoci (helpdesk) v núdzových situáciách
 • Plánovanie, realizácia a kontroling tematických projektov (napr. vybudovanie manažmentu bezpečnosti), zapojenie ostatných Shared Services
 • Spolupráca v medzinárodných pracovných skupinách (harmonizácia noriem, vyvíjanie a vylepšovanie štandardov atď.)

Vyhlásenia podnikového vedenia

Listovať PDF Veľkosť
Sociálna zodpovednosť 1,50 MB
Code of Conduct 189 KB
Vyhlásenie k životnému prostrediu 1,50 MB

Spolupráca s organizáciami

LKW WALTER sa angažuje v početných pracovných skupinách medzinárodných organizácií s cieľom ďalšieho rozvoja a celoeurópskej štandardizácie bezpečnostných, zdravotných, ekologických a kvalitatívnych požiadaviek v doprave.


Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať