Informácie o firme

Akými jazykmi hovorí LKW WALTER?

V LKW WALTER pracujú zamestnankyne a zamestnanci vyše 40 národností, ktorí vo viac ako 35 jazykoch rozumejú Vašim želaniam ohľadne výhodných prepravných cien, rýchleho prevzatia tovaru a optimalizácie prepravnej doby. Samozrejme hovoríme aj jazykmi, ktoré sú potrebné pre kompletné prepravy nákladov na cieľové trhy Blízkeho Východu, severnej Afriky, strednej Ázie a Ruska.


Kamiónová doprava v Európe

Kamiónová doprava na Blízkom východe

Kamiónová doprava Severnej Afriky

Kamiónová doprava do Strednej Ázie

Kamiónová doprava do Ruska

Patrí LKW WALTER k nejakému koncernu?

LKW WALTER je rakúska súkromná spoločnosť (100 % rodinný majetok) a patrí do skupiny WALTER GROUP. Spoločnosť bola založená v roku 1924 a je na trhu už desaťročia úspešná. Spoľahnite sa v každom ohľade na stabilného partnera, ktorému medzinárodné ratingové agentúry už po mnohé roky potvrdzujú prvotriednu bonitu.


Informácie o firme

Akú právnu formu má LKW WALTER?

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG je od roku 1990 akciovou spoločnosťou – rakúskou súkromnou firmou, ktorá sa na 100 percent nachádza v rodinnom vlastníctve.

Kedy bola spoločnosť LKW WALTER založená?

Spoločnosť LKW WALTER bola založená v roku 1924.

Má LKW WALTER pobočky?

Z dôvodov efektivity a flexibility riadi LKW WALTER všetky prepravy z centrály v meste Wiener Neudorf pri Viedni a z prevádzky v meste Kufstein v Tirolsku. Zároveň pravidelne navštevujeme našich zákazníkov v mieste ich sídla. Denne sa v celej Európe koná viac ako 100 osobných stretnutí a mítingov.

Akú pracovnú dobu má LKW WALTER?

Naša oficiálna pracovná doba je od pondelka do piatka od 08:00 do 17:00 hod.

Kde nájdem bankové údaje, IČ DPH atď… spoločnosti LKW WALTER?

Naše identifikačné číslo organizácie a IČ DPH nájdete tu: Impresum. Bankové údaje nájdete na každej faktúre.

Je možné vystavenie elektronickej faktúry (PDF)?

Áno K 1. januári 2013 nadobudla účinnosť smernica EÚ MWSt-RL 2010/45/EÚ o vystavovaní účtov, ktorá je záväzná pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto smernica kladie v rámci celej EÚ elektronickú faktúru fakticky na roveň papierovej! V rámci nášho systému manažmentu kvality venujeme zaisteniu kvality a neustálemu zlepšovaniu pracovných procesov mimoriadnu pozornosť. Za účelom zníženia výdavkov na administratívu a prevádzkových nákladov, prešla za posledné roky väčšina našich obchodných partnerov na elektronickú faktúru. V prípade záujmu sa obráťte na Vašu kontaktnú osobu v spoločnosti LKW WALTER.

Kde nájdem Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LKW WALTER?

Naše Všeobecné obchodné podmienky nájdete online na našom portáli pre zákazníkov CONNECT.


Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo! Registrácia.

Kde nájdem videá spoločnosti LKW WALTER?

Naše videá nájdete v príslušnej rubrike na našej internetovej stránke ako aj na našom kanáli YouTube.


kanáli YouTube

Hlavný predmet podnikania / Prepravy kompletných nákladov (FTL)

Čo prepravuje LKW WALTER?

Hlavnou činnosťou LKW WALTER je organizácia prepravy kompletných nákladov na ceste a v kombinovanej doprave. Našim ťažiskom je preprava neškodného, baleného tovaru z odvetví spotrebného tovaru, dreva a papiera, chémie, kovov, automobilov a elektroniky.


Kompletné nakládky

Čo znamená FTL?

FTL je anglickou skratkou pre „Full Truck Load“, po slovensky „kompletná nakládka“.

Kam prepravuje LKW WALTER?

Špedícia LKW WALTER ponúka kompletné prepravy nákladov po celej Európe z jednej ruky. Váš tovar prepravíme po celej Európe ako aj do Ruska, strednej Ázie, severnej Afriky, na Blízky východ a späť. Navyše realizujeme aj vnútroštátnu prepravu v jednotlivých štátoch EÚ (Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Španielsko, Francúzsko a Švédsko).


Kamiónová doprava v Európe

Kamiónová doprava na Blízkom východe

Kamiónová doprava Severnej Afriky

Kamiónová doprava do Strednej Ázie

Kamiónová doprava do Ruska

Koľko skúseností má LKW WALTER vo východnej Európe?

Rozhodnite sa pre LKW WALTER a dôverujte vo veciach kompletných nakládok vedúcej spoločnosti na európskom trhu. Máme viac ako 60 rokov skúseností vo východoeurópskej logistike a taktiež aj zodpovedajúce jazykové znalosti. Z oboch týchto faktov budete profitovať v každej fáze Vášho prepravného príkazu, od objednania až po dodanie.


Komunikácia

Aké sú najsilnejšie stránky LKW WALTER?

S LKW WALTER máte po boku jedného partnera pre všetky európske prepravy nákladov, ktorý Vám ponúka vysoké štandardy vo veciach kvality, bezpečnosti a životného prostredia. Budete profitovať z inovačných prepravných riešení v kombinovanej preprave a dostanete osobnú a kompetentnú starostlivosť vo všetkých európskych jazykoch.


Hlavný predmet podnikania

Kombinovaná doprava

Ako rýchlo LKW reaguje LKW WALTER?

LKW WALTER má krátke komunikačné cesty. Všetky rozhodnutia sa uskutočňujú rýchlo a v závislosti od situácie. LKW WALTER má všetko pod jednou strechou, či už Key Account Management, Sales Management a taktiež Transport Management. Navyše sme v každodennom kontakte s našimi zákazníkmi, vodičmi ako aj zamestnancami nakládok a vykládok.

Kto sú zákazníci LKW WALTER?

LKW WALTER organizuje kompletné prepravy nákladov pre medzinárodné koncerny ako aj pre malé a stredné podniky. Nezávisle od veľkosti a lokality Vášho podniku budete profitovať z prvotriednej realizácie Vašich nakládok.

Disponuje LKW WALTER cenníkom?

Každá preprava je individuálna a s úplne osobitnými požiadavkami (vybavenie, doba prepravy, množstvo, čas nakládky/vykládky atď.). Prepravné náklady sa môžu v závislosti od situácie na trhu rýchlo meniť. Preto pracuje LKW WALTER bez pevného cenníka. Naši manažéri prepravy sa vždy pre Vás snažia o riešenie s najlepším pomerom cena/výkon.


Kamiónová doprava

Ako organizuje LKW WALTER vyclievanie?

Vyclievanie má LKW WALTER vyriešené jednoducho a efektívne. Vo všetkých dôležitých prístavoch a na najfrekventovanejších hraničných prechodoch disponuje LKW WALTER vlastnými colnými agentami.

Čo mám urobiť, ak môj tovar ešte nie je pripravený na transport?

V takomto prípade sa prosím spojte s Vašim manažérom prepravy, ktorý je zodpovedný za príslušnú zákazku. Kontaktné údaje nájdete na portáli pre zákazníkov CONNECT v prehľade zákaziek: Prihlásenie


Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo! Registrácia.

Kde nájdem informácie ohľadne témy „poistenia dopravy“?

Riziká a škody je možné sčasti pokryť uzatvorením poistenia dopravy. Viac informácií nájdete na našom portáli pre zákazníkov CONNECT pod „Vedeli ste, že?“: Prihlásenie


Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo! Registrierung.

Ložný priestor / Cestná preprava

Ako rýchlo máme ložný priestor k dispozícii?

LKW WALTER preberie Váš tovar každý deň. Využívame výkonnú sieť vybraných prepravných partnerov z celej Európy. Takto Vám garantujeme kedykoľvek nielen dostatok ložného priestoru, ale aj optimálnu reakčnú dobu a dobu prepravy.


Kompletné nakládky

Aký veľký má LKW WALTER vozový park?

LKW WALTER disponuje sieťou prepravných partnerov po celej Európe, ktorá sa skladá z vyše 13 500 vybraných prepravných partnerov, ktorých starostlivo vyberáme podľa našich vysokých kvalitatívnych nárokov. Popri cestnej preprave využívame aj kombinovanú prepravu, v ktorej sme s viac ako 8 000 návesmi, ktoré sú manipulovateľné žeriavmi, jeden z najväčších účastníkov.


Prepravný partner

Kombinovaná doprava

Ako vyberá LKW WALTER svojich prepravných partnerov?

Každý nový prepravný partner prechádza náročným výberovým konaním s prísnymi kritériami. Ich plnenie je pravidelne kontrolované aj počas spolupráce. Navyše našim partnerom pravidelne ponúkame možnosti ďalšieho vzdelávania.


Prepravný partner

Aké vybavenie používa LKW WALTER pri realizácii prepravy?

Štandardne používame 13,6 m dlhé plachtové návesy a tautlinery. V prípade potreby môžeme na určitých trasách poskytnúť aj iné typy nákladných automobilov (mega náves, veľkoobjemové návesy, prívesové súpravy, malé nákladné automobily, …). v kombinovanej preprave používame aj žeriavom manipulovateľné návesy, navyše sú k dispozícii žeriavom manipulovateľné mega návesy (vnútorná výška: 3 m) ako aj špeciálne muldové návesy.


Typ vozidla

Vozový park v kombinovanej doprave

Kombinovaná doprava

Aké výhody má kombinovaná preprava?

Prepravné riešenia LKW WALTER v kombinovej doprave Vám ponúkajú nespočetné množstvo výhod. Napríklad poskytovanie vybavenia stand-by, vyššiu ložnú hmotnosť až do 29 t, väčšie kapacity ložných priestorov až do 36 europaliet a možnosti vyhnutia sa zákazu jázd v noci a počas sviatkov.


7 dobrých dôvodov pre kombinovanú dopravu

Koľko skúseností má LKW WALTER s kombinovanou prepravou?

LKW WALTER sa už od začiatku 80-tych rokov minulého storočia zaoberá inovačnými alternatívnymi prepravami. Dôsledným budovaním intermodálnej siete, sme dnes jedným z najväčších účastníkov európskej kombinovanej prepravy.


Kombinovaná doprava

Ktoré krajiny sú zahrnuté do siete kombinovanej prepravy?

Sieť kombinovanej prepravy LKW WALTER zahŕňa štáty Beneluxu, Nemecko, Francúzsko, Grécko, Veľkú Britániu/Írsko, Taliansko, Maroko, Tunisko, Rakúsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Švajčiarsko, Škandináviu, Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Španielsko, Portugalsko, Česko a Maďarsko.


Spojenia kombinovanej dopravy

Ako to vyzerá s efektivitou kombinovanej prepravy?

Kombinácia kamiónu, železnice a/alebo lodí je veľmi efektívny a ekologický spôsob prepravy. LKW WALTER ju optimalizoval na najvyššej úrovni. Okrem iného neustálymi investíciami do moderného vybavenia. Disponujeme s viac ako 8 000 návesmi, ktoré sú manipulovateľné žeriavom.

Je kombinovaná preprava ekologická?

Kombinácia kamiónu, železnice a/alebo lodí je efektívnym a tým aj ekologickým spôsobom nákladnej prepravy. Spolu s LKW WALTER sa z Vás profiluje uvedomelá spoločnosť, ktorá v dôležitej miere prispieva k zníženiu škodlivých emisií a CO2.


GREEN transport

Zákaznícky portál CONNECT / IT riešenia

Čo je CONNECT?

CONNECT je naším online portálom pre zákazníkov, prostredníctvom ktorého vybavíte zákazky pohodlne kliknutím myšou. Ďalšie funkcie: aktuálny prehľad zákaziek a poskytovanie užitočných doplnkových informácií: Demoverzia


Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo! Registrácia.

Aké výhody ponúka CONNECT?

Prostredníctvom nášho portálu pre zákazníkov CONNECT vybavíte svoje prepravné príkazy online. To znamená, že si kliknutím myšou vyžiadate ponuku, vybavíte rezerváciu a získate aktuálny prehľad o svojich zákazkách. Navyše Vám cez CONNECT dáme k dispozícii ďalšie užitočné informácie.


Zákaznícky portál CONNECT

Vybavenie prepravných príkazov online?

U LKW WALTER je to úplne jednoduché! Pretože našim portálom pre zákazníkov CONNECT Vám poskytujeme inteligentný nástroj, pomocou ktorého môžete jednoduchým kliknutím myšou rezervovať svoje prepravné príkazy a o aktuálnych zákazkách budete mať vždy prehľad.


Zákaznícky portál CONNECT

Môžem pri objednávkach online pripojiť a zaslať aj prepravné dokumenty (dodací list, plán cesty atď.)?

Samozrejme! Prostredníctvom nášho portálu pre zákazníkov CONNECT môžete spolu s Vašimi objednávkami online jednoducho pripojiť a načítať všetky relevantné prepravné príkazy a podklady.


Zákaznícky portál CONNECT

Môžem si elektronicky vyžiadať potrebné dôkazy/doklady o dodaní (CMR)?

Áno! Prostredníctvom portálu pre zákazníkov CONNECT si môžete kedykoľvek vyžiadať dôkazy/doklady o dodaní (napr. potvrdený prepravný list CMR).


Zákaznícky portál CONNECT

Ako nájdem u LKW WALTER správnu kontaktnú osobu?

Obráťte sa na Vášho Key Account manažéra alebo si na našom portáli pre zákazníkov CONNECT vyhľadajte kontaktnú osobu prostredníctvom požadovanej prepravnej trasy. Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo! Registrácia.

Ako môžem aktualizovať svoje údaje o firme?

Prostredníctvom portálu pre zákazníkov CONNECT môžete kedykoľvek vykonať zmeny.


Nebolo Vám ešte pridelené osobné heslo alebo ho nemáte poruke? Vyžiadajte si ešte dnes Vaše osobné heslo! Registrácia.

Aké informačné systémy používa LKW WALTER?

LKW WALTER pracuje s najmodernejšími informačnými technológiami, ktoré sú v prípade potreby kompatibilné aj s Vašim informačným systémom. Navyše zaručujú inovačné telematické systémy presnú kontrolu prepravy a inteligentný softvér plánovania prepravy minimalizuje prázdne kilometre .

Ktoré formáty údajov dokáže LKW WALTER elektronicky spracovať (EDI)?

Pri online objednávke Vášho ERP systému prostredníctvom portálu pre zákazníkov CONNECT sa môže taktiež vytvoriť priame elektronické prepojenie s našim systémom. Spracovávame všetky bežné formáty údajov (EDIFACT, XML, fix record, .csv, .xls(x), IDOCs, VDA …). V prípade záujmu o elektronické prepojenie údajov sa prosím obráťte na Vášho osobného referenta alebo na edi@lkw-walter.com.

Životné prostredie / Bezpečnosť / Kvalita

Čo znamená SHEQ?

SHEQ znamená Safety/Security-Health-Environment-Quality. Viac informácií nájdete tu! SHEQ-Manažment.

Existuje u LKW WALTER Code of Conduct?

Áno, etický kódex má našim zamestnancom a vedúcim pracovníkom slúžiť ako smernica pri ich rozhodnutiach a pri ich podnikateľskom konaní. Sú v ňom definované zásady nášho etického konania, správanie sa na pracovisku a zaobchádzanie s majetkom firmy. tu nájdete bližšie informácie: Code of Conduct.

Čo chápe LKW WALTER pod pojmom kvalita?

Pre LKW WALTER znamená kvalita v prvom rade: optimálne splnenie požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov. Preto sme v celej našej spoločnosti zaviedli normu ISO 9001. Dodržiavanie tejto normy je kontrolované vnútrokoncernovým tímom pre Shared Service SHEQ-Management, ktorý zverejňuje svoje aktivity aj v podnikovej správe.

Čo robí LKW WALTER ohľadne bezpečnosti?

Bezpečnosť je pre LKW WALTER dôležitou záležitosťou. Mnohými opatreniami sa nám darí čo najlepšie chrániť nielen človeka ale aj náklad počas prepravy. Ako príklad sme pre našich prepravných partnerov a ich vodičov vyvinuli a zaviedli v súlade s medzinárodnými smernicami výcvikový program vodičov a príručku pre vodičov. Taktiež obsahujú preventívne opatrenia ohľadne zmenšenia rizika kriminálneho prístupu k tovaru. Navyše je náš systém riadenia certifikovaný podľa medzinárodne uznávaných štandardov SQAS (Safety and Quality Assessment for Sustainability) a HACCP (Hazard Analyses and Critical Control Points). (Poznámka: HACCP od decembra 2015).


SHEQ-Manažment

Prepravuje LKW WALTER ekologicky?

Disponovať vozidlá výhradne len „v obojsmernom vyťažení“ – zabránenie jazdám naprázdno – bol štandard už v päťdesiatych rokoch. S presunutím cestnej dopravy na železnicu a na krátku námornú dopravu "short sea shipping" významne prispievame k znižovaniu emisií škodlivín, obzvlášť CO2, ktoré vytvárajú skleníkový efekt. 2009 bol LKW WALTER spoluzakladateľom európskej iniciatívy Responsible Care Initiative a navyše je aktívnym členom v Green Freight Europe.


GREEN transport

Čo sa rozumie pod pojmom „GREEN transport = ZELENÁ preprava“?

Ochrana životného prostredia je pre LKW WALTER už po mnohé roky veľkým poslaním. Využívame prepravných partnerov s ekologickými nákladnými vozidlami, neustále investujeme do najmodernejšieho vybavenia pre kombinovanú prepravu, využívame Short Sea Shipping – ako ekologickú alternatívu prepravy a neustále optimalizujeme naše prepravné plánovanie. Preto dnes patríme medzi vedúcich poskytovateľov ekologických prepravných riešení.


GREEN transport

Zaobchádza LKW WALTER s mojimi údajmi dôverne?

Samozrejme! LKW WALTER kladie veľký dôraz na ochranu údajov a zaobchádza s Vašimi údajmi mimoriadne dôverne! Viac k tejto téme nájdete v našich Podmienkach používania II. Podmienky používania.

Ostatné

Ponúka LKW WALTER aj skladovacie plochy?

Áno, v meste Wiener Neudorf ponúka dcérska spoločnosť WALTER LAGER-BETRIEBE moderné vysokoregálové sklady. Váš ideálny partner pre riešenia centrálnych skladov a kompletného outsourcingu. Vypracujeme Vám na mieru šité a na Vaše požiadavky prispôsobené skladovacie koncepty. Viac informácií nájdete na www.walter-lager-betriebe.com.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

Tak Vás srdečne prosíme o zaslanie e-mailu. Napíšte Vašu otázku na homepage@lkw-walter.com. Obratom sa Vám ozveme.


Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa súbory cookie za účelom zabezpečenia čo najlepších užívateľských skúseností. Používaním internetovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na: Podmienky používania