Čo sú Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) sú štandardizované medzinárodné obchodné doložky. Vytvára a vydáva ich medzinárodná obchodná komora (aktuálne: Incoterms 2010). Strany (predávajúci, kupujúci) si môžu vo svojej obchodnej záležitosti dohodnúť jednu z doložiek týchto Incoterms. Pomocou Incoterms sa v podstate upravujú povinnosti predávajúceho a kupujúceho, predovšetkým prechod rizika a náklady dodania tovaru medzi obchodnými partnermi.

Čo sa v Incoterms upravuje?

Dohodnutím dodacej doložky sa medzi zmluvnými partnermi upravujú predovšetkým nasledujúce body:
Miesto a okamih prechodu znášania rizika pre prípadne zmiznutie tovaru (resp. poškodenie, strata, odcudzenie atď.).


Rozdelenie nákladov za dodanie


Povinnosti preclievania exportu resp. importu

Aké Incoterms existujú?

Následne môžete nájsť prehľad:
Informácie sú krátkou verziou, ktorá neodzrkadľuje plný rozsah práv a povinností zmluvných strán.

Vysvetlenie Incoterms pre cestnú prepravu

EXW - Ex Works / Zo závodu (... dohodnuté miesto určenia)

Predávajúci neznáša od dodania zo závodu/skladu žiadne náklady a žiadne riziko. Predávajúci nemusí tovar ani naložiť na odvážajúci prepravný prostriedok, ani uvoľniť na vývoz (preclievanie exportu), ak by to bolo potrebné.
EXW - Ex Works / Zo závodu

FCA - Free Carrier / Vyplatené dopravcovi (... dohodnuté miesto určenia)

Kupujúci preberá náklady a riziko od dopravcu na mieste odjazdu. Predávajúci sa zaväzuje k naloženiu na odvážajúci prepravný prostriedok a v prípade potreby uvoľniť tovar na vývoz (preclievanie exportu).
FCA - Free Carrier / Vyplatené dopravcovi

CPT - Carriage paid to / Preprava platená do (dohodnuté miesto určenia) (... dohodnuté miesto určenia)

Predávajúci musí uzatvoriť prepravnú zmluvu a znáša náklady až po dohodnuté miesto určenia. Predávajúci má, v prípade potreby, povinnosť, uvoľniť tovar na vývoz (preclievanie exportu). Riziká (stratu, poškodenie) znáša kupujúci od momentu odovzdania tovaru prvému dopravcovi na mieste odjazdu. Vybavenie dovozného cla, v prípade potreby, ale musí prevziať kupujúci!
CPT - Carriage paid to / Preprava platená do (dohodnuté miesto určenia)

CIP - Preprava a poistenie platené do (dohodnuté miesto určenia) (... dohodnuté miesto určenia)

Predávajúci musí uzatvoriť prepravnú zmluvu a znáša náklady až po dohodnuté miesto určenia. Predávajúci má, v prípade potreby, povinnosť, uvoľniť tovar na vývoz (preclievanie exportu). Predávajúci taktiež uzatvorí poistnú zmluvu riziká znášané kupujúcim (strata, poškodenie). Riziká (stratu, poškodenie) znáša kupujúci od odovzdania tovarov prvému dopravcovi na mieste odjazdu. Vybavenie dovozného cla, v prípade potreby, ale musí prevziať kupujúci.
CIP - Preprava a poistenie platené do (dohodnuté miesto určenia)

DAT - Delivered at Terminal / S dodaním na terminál (... dohodnutý terminál v prístave/na mieste určenia)

Predávajúci znáša náklady a riziká dodania tovaru až po dohodnutý terminál/dohodnuté miesto, vrátane vykládky z predchádzajúceho dopravného prostriedku. Vybavenie dovozného cla, v prípade potreby, ale musí prevziať kupujúci.
DAT - Delivered at Terminal / S dodaním na terminál

DAP - Delivered at Place / S dodaním na miesto (dohodnuté miesto určenia) (... dohodnuté miesto určenia)

Predávajúci poskytne kupujúcemu dodanie tovaru na došlom dopravnom prostriedku, pripraveného k vykládke na dohodnutom mieste určenia v dovoznej krajine a do tej doby znáša riziká. Vybavenie dovozného cla a vykládku preberá kupujúci.
DAP - Delivered at Place / S dodaním na miesto (dohodnuté miesto určenia)

DDP - Delivered Duty paid / S dodaním clo platené² (... dohodnuté miesto určenia)

Predávajúci poskytne kupujúcemu k dovozu uvoľnený (preclený) tovar na došlom dopravnom prostriedku, pripraveného k vykládke na dohodnutom mieste určenia v dovoznej krajine a do tej doby znáša aj riziká. Predávajúci má taktiež povinnosť, zaplatiť všetky odvody a colné formality za vývoz, ako aj za dovoz. Vykládku preberá kupujúci.
DDP - Delivered Duty paid / S dodaním clo platené²
² Ak si ale strany prajú, aby sa z povinností predávajúceho vylúčili určité odvody vznikajúce pri dovoze tovaru (napr. daň z pridanej hodnoty), potom by sa táto skutočnosť mala príslušným výslovným dodatkom zdôrazniť v kúpnej zmluve (originálny citát z Incoterms 2000) resp. by sa mala použiť doložka DAP.

Ďalšie informácie:

^ - Top

Táto internetová stránka používa cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu používateľskú skúsenosť. Kliknutím na „Akceptovať“ súhlasíte s používaním cookies. Ak chcete vylúčiť určité cookies, kliknite na tu. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vašimi údajmi nájdete v našich podmienkach používania a upozorneniach týkajúce sa ochrany údajov.

Akceptovať